Koninklijke boodschap - Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Deze Koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 31459 - Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen); Koninklijke boodschap  
Document­datum 13-05-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST118307
Kenmerk 31459, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 459

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 13 mei 2008

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.