Staatscommissie-Bos

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 31 december 1913 stelde het kabinet-Cort van der Linden i de Staatscommissie-Bos in die een oplossing moest formuleren voor de onderwijskwestie: de regeling van de subsidiëring van het bijzondere onderwijs. De commissie-Bos, die geheel uit Kamerleden bestond, kwam in 1917 met een compromistekst (de 'pacificatie'), waarmee er gelijkstelling kwam bij de bekostiging door de overheid van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. De herziening van de Grondwet kwam in 1917 tot stand.

 

De instelling werd aangekondigd in de troonrede van 1913. De commissie was oorspronkelijk niet als grondwetscommissie bedoeld, maar op aandrang van de christelijke partijen werd ook de grondwettelijke onderwijsbepaling bij het werk betrokken. Zij stelden medewerking aan kiesrechtuitbreiding afhankelijk van grondwettelijke regeling van de financiële gelijkstelling.

De commissie bracht in maart 1916 verslag uit, maar werd formeel in oktober 1920 ontbonden.

1.

Samenstelling

De commissie bestond uit zeven fractievoorzitters en zeven onderwijsspecialisten uit de Tweede Kamer. Voorzitter was de vrijzinnig-democratische fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. Dirk Bos i. Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman i (fractievoorzitter CHU) was ondervoorzitter. Jhr.mr. C. Feith i trad op als secretaris van de Staatscommissie.

 

naam

functie

politieke kleur

mr. W.H. de Beaufort i

onderwijswoordvoerder

vrij-liberaal i

dr. D. Bos i

fractievoorzitter

VDB i

Th.M. Ketelaar i

onderwijswoordvoerder

VDB

K.­ ter Laan i

onderwijswoordvoerder

SDAP i

mr. Th.H. de Meester i

fractievoorzitter

Liberale Unie i

J.­ van der Molen Tzn. i

onderwijswoordvoerder

ARP i

mr.dr. W.H. Nolens i

fractievoorzitter

RKSP i

A.­ Roodhuyzen i

onderwijswoordvoerder

Liberale Unie

Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman i

fractievoorzitter

CHU i

mr. P.J. Troelstra i

fractievoorzitter

SDAP

mr. M. Tydeman i

fractievoorzitter

vrij-liberaal

mr. R. van Veen i

onderwijswoordvoerder

CHU

C.­ van der Voort van Zijp i

fractievoorzitter

ARP

mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen i

onderwijswoordvoerder

RKSP

 

Meer over