NL - wet
Wet houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Deze wet werd op 6 juli 2022 ondertekend en op 30 augustus 2022 gepubliceerd (Stb. 2022, 334).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 19 augustus 2017 (Stb. 2017, 334) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel