GroenLinks: 'Creëer werk met dienstencheques!'

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 28 mei 2009.

De ongekende economische krimp vraagt om creatieve maatregelen die de economie uit het slop helpen trekken. GroenLinks introduceert daarom de dienstencheque. Deze cheque stimuleert persoonlijke dienstverlening in en rond het huis. Met deze vorm van dienstverlening, van werk in de tuin, schoonmaak, huiswerkbegeleiding tot massages en kinderoppas, valt veel werk te creëren. Particulieren die hulp in en om huis willen inhuren kunnen op het postkantoor dienstencheques kopen of kunnen deze met hun Dig-ID bestellen via internet.

Huishoudens met een inkomen tot modaal krijgen eenmalig recht op een dienstencheque met een waarde van 100 euro, die in 2009 en 2010 geldig is. Dit geeft het systeem een goede start, met een extra stimulerend effect op de economie. Bovendien komt het voordeel dan terecht bij een groep die dit het beste kan gebruiken.

De dienstencheque geeft recht op belastingaftrek voor persoonlijke dienstverlening door mensen met een uitkering. Het gaat hier om een (belasting)korting van 35% op de prijs van een dienst. Mensen die de dienst verrichten en een uitkering hebben leveren 35% van het ontvangen bedrag in, waardoor de overheid de kosten neutraal kan houden. De overige opbrengst mogen zij zelf houden bovenop de uitkering. Dat is voor hen veel gunstiger dan de huidige starre en beperkte bijverdienregeling.

Met de dienstencheques slaat GroenLinks drie vliegen in één klap: alle mensen die nu aan de kant staan met een uitkering worden gestimuleerd om aan het werk te gaan, klussen in en om het huis worden uit handen genomen en het zwartwerk wordt teruggedrongen. Bovendien is persoonlijke dienstverlening bij uitstek een groene bron van werkgelegenheid.

De optelsom van de wensen voor huishoudelijke hulp en kinderoppas alleen al bedraagt 800 miljoen uur per jaar, wat neerkomt op 500 duizend fulltime banen. Ook voor hulp bij administratie, computerproblemen, tuinonderhoud, huiswerk, boodschappen en kleine onderhoudklusjes in het huis, wil GroenLinks de dienstencheques inzetten. Hiermee wordt een enorme markt gecreëerd voor werk dat particulieren nu vaak óf zelf doen, óf zwart uitbesteden. Voor de pakweg 1 miljoen mensen met een bijstands-, WW- of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheids-uitkering biedt het systeem volop kansen om aan de slag te gaan. Ook zouden mensen die recent hun baan verloren hebben, hierdoor gemakkelijker (parttime) aan de slag kunnen blijven.

Femke Halsema i zal het plan vandaag inbrengen tijdens het Verantwoordingsdebat. De dienstencheques zelf zijn kostenneutraal. Voor het uitdelen van de dienstencheques met een waarde van 100 euro reserveert GroenLinks 250 van de ruim 500 miljoen die Nederland terugkrijgt van de Europese Commissie i: de opbrengsten van boetes die Eurocommissaris i Kroes i heeft opgelegd.