CDA gedoogt EU-fraude

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op zaterdag 4 april 2009.

Hans van Baalen i: Het CDA gedoogt EU-fraude.

Op 15 april stemt het Europees Parlement i over de kwijting van de begroting over 2007. Dat betekent dat het EP dan al of niet instemt met de verantwoording van de uitgaven in 2007. Vast staat dat maar vier EU-lidstaten (Nederland, Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken) hun besteding van Europese subsidies hebben verantwoord via het uitgeven van een verplichte lidstaatverklaring.

VVD-Europarlementariër Jan Mulder i heeft in de begrotingscommissie van het EP voorgesteld de kwijting uit te stellen en de Europese Commissie i op te roepen de lidstaten te sommeren hun falen goed te maken door het uitgeven van lidstaatverklaringen. Een meerderheid, waaronder het CDA, was daartegen. Het CDA wil op 15 april gewoon voor de kwijting stemmen. Hiermee blokkeert het CDA een effectieve controle op de uitgaven van de Unie en dus van ook van de Nederlandse belastingbetaler.

VVD’er Mulder heeft de Europese Commissie gevraagd om vóór 15 april met een analyse te komen van de uitgaven van de subsidies door de lidstaten. Wanneer deze analyse niet komt of onbevredigend is, dan roept de VVD het CDA er nogmaals toe op tegen de kwijting te stemmen.

VVD-lijsttrekker Europa en Tweede-Kamerlid Hans van Baalen roept het CDA op om EU-fraude niet te gedogen om de christen-democratische Commissievoorzitter Barroso de hand boven het hoofd te houden en aan een tweede termijn te helpen. Dit is al de 14e begroting, waarvan de uitgaven niet door de Europese Rekenkamer zijn goedgekeurd. De Nederlandse belastingbetaler gaat voor de loopbaan van Barroso! Voorts wil Van Baalen dat lidstaten die weigeren een lidstaatverklaring af te geven van EU-subsidies worden uitgesloten. "Wie niet horen wil, moet maar voelen", aldus Van Baalen.

4 april 2009

Hans van Baalen: www.hansvanbaalen.nl