Meerderheid Europarlement voor GroenLinks-rapport over Europese aanpak discriminatie

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 2 april 2009.

Het Europees Parlement i stemde vandaag voor het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg i om discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd en religie buiten de arbeidsmarkt in Europa te verbieden. Buitenweg is ontzettend blij en ziet dit als een kroon op haar werk van de afgelopen 10 jaar. "Ik ben ontzettend trots dat het is gelukt om een ruime meerderheid in het Europarlement te krijgen voor mijn rapport. De afgelopen maanden heb ik het vuur uit mijn sloffen gelopen om compromissen te bereiken. Ondanks alle druk van buitenaf is het toch gelukt het Europarlement te overtuigen dat deze regels hard nodig zijn in Europa", zegt Buitenweg. Volg de ontwikkelingen via ons twitterkanaal op www.twitter.com/groenlinksEU.

Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, handicap, religie en leeftijd. Op de arbeidsmarkt en de werkvloer zijn alle vormen van discriminatie sinds 2000 volgens Europese wetgeving verboden. Maar de bestaande anti-discriminatierichtlijn geldt nog niet voor de terreinen goederen en diensten, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen. Met het rapport van Buitenweg moet hier een einde aan komen.

"Het was een ontzettend spannende stemming. De christendemocraten stemden tegen, ondanks alle compromissen in het rapport waarmee ik hun ben tegemoetgekomen. Schandalig vind ik dat de grootste fractie in het Europarlement niet hun woord nakomt. Zelfs het CDA heeft ondanks eerdere afspraken tegen mijn rapport gestemd", zegt Buitenweg.

Naast het CDA zou ook de SP tegen het anti-discriminatierapport stemmen. De Nederlandse socialisten vonden in eerste instantie dat Europa niet voor de bescherming van homoseksuelen en gehandicapten moet staan. Uiteindelijk hebben ze toch voor gestemd. "Het is jammer dat ze eerder het voorstel hebben tegengewerkt, maar ik ben blij dat ze tot inzicht zijn gekomen dat Europa toch wel grensoverschrijdende problemen moet aanpakken. Bovendien gaat Europa juist over het beschermen van mensen en het tegengaan van discriminatie. In het verdrag van Amsterdam is dat zelfs afgesproken", zegt Buitenweg.

De Zweedse regering is voornemens het rapport voor het einde van dit jaar aan te nemen onder hun voorzitterschap van de Europese Unie. Als dit lukt, dan zullen de regels ook consequenties hebben voor Nederland.

Zo moet Nederland nieuwe regels maken om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en gehandicapten voorwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Zoals rolstoelen toegang geven tot openbare ruimte en vervoer. Maar ook mogen ouderen niet meer gediscrimineerd worden bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Buitenweg is sinds 1999 bezig met anti-discriminatie in Europa. In 2000 heeft Buitenweg als rapporteur in het Europees Parlement aan de wieg gestaan van de richtlijn tegen rassendiscriminatie. Deze richtlijn is destijds aangenomen. Buitenweg is niet opnieuw verkiesbaar en verlaat het Europarlement in juni.

Zie ook:

Dossier Anti-discriminatie in de EU op de website van GroenLinks