Rapportage over de uitvoering van de mensenrechtenstrategie 'Naar een menswaardig bestaan' (bijlage bij 31263, nr. 27) - Mensenrechtenrapportage 2008 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

Rapportage over de uitvoering van de mensenrechtenstrategie 'Naar een menswaardig bestaan' (bijlage bij 31263, nr. 27) - Mensenrechtenrapportage 2008

1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.