Motie over het af laten reizen van de mensenrechtenambassadeur naar Israel en de Palestijnse gebieden - De situatie in het Midden-Oosten

Deze motie i is onder nr. 256 toegevoegd aan dossier 23432 - Situatie in het Midden-Oosten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel De situatie in het Midden-Oosten; Motie over het af laten reizen van de mensenrechtenambassadeur naar Israel en de Palestijnse gebieden 
Document­datum 03-07-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST120925
Kenmerk 23432, nr. 256
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

23 432

De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 256

MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Israëlisch/Palestijnse kwestie een speerpunt is van het regeringsbeleid;

constaterende, dat Israël doorgaat met de uitbreiding van nederzettingen en dat te weinig nederzettingen worden ontmanteld;

constaterende, dat dit indruist tegen de afspraken van het Annapolis-akkoord en dat de nederzettingenpolitiek één van de factoren is die het vredesproces bemoeilijkt;

constaterende, dat de Kamer de EU Heads of Mission rapporten die ingaan op het nederzettingenbeleid, niet ontvangt;

van mening, dat de motie-Van Baalen c.s. betreffende de versterking van de dialoog met Israël over onder andere mensen- en burgerrechten aanleiding is om met Israël diepgaand over het nederzettingenbeleid te spreken;

verzoekt de regering de mensenrechtenambassadeur naar Israël en de Palestijnse gebieden af te laten reizen om de Israëlische regering tot een moratorium op de nederzettingen aan te sporen, de nederzettingensituatie in kaart te brengen en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.