Homofobie in Europa schokkend wijdverbreid

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2009.

GroenLinks i-Europarlementariër i Kathalijne Buitenweg i reageert geschokt op de uitkomst van het onderzoek naar homofobie en discriminatie dat het Bureau van de Europese Unie i voor de Grondrechten vandaag presenteerde. Het lastig vallen, pesten, discrimineren en zelf het aanvallen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders komt overal in de Europese Unie voor volgens het rapport. Vooral in Oost-Europese landen worden organisaties voor homorechten flink tegengewerkt door bevolking, kerk en politici. Aanleiding van het onderzoek was een wetsvoorstel dat de Poolse minister van Onderwijs wilde introduceren in 2007 om 'homoseksuele propaganda' op scholen te verbieden. Openlijk homoseksuele docenten zouden dan in Polen ontslagen kunnen worden. Kathalijne Buitenweg heeft daarna verzocht om dit onderzoek te doen naar homofobie in de EU.

Het rapport laat zien welke vernietigende gevolgen dit soort uitspraken hebben voor het dagelijkse leven van veel homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. In een land als Zweden heeft de helft van de transgenders zelfmoord overwogen en meer dan twintig procent heeft ook een poging gewaagd.

"Wetgeving alleen is onvoldoende om discriminatie aan te pakken. Regeringen moeten de regels ook goed uitvoeren en promoten. Het gaat om mensenrechten, om een samenleving waarin iedereen telt. Daar is nog een wereld te winnen." aldus Buitenweg.

De directeur van het Bureau voor de Europese Unie voor de Grondrechten sprak zich nadrukkelijk uit ten gunste van het rapport van Buitenweg waarover komende donderdag gestemd wordt. "Wetgeving alleen is onvoldoende, maar wel de basis van waaruit rechten kunnen worden afgedwongen", aldus Buitenweg.

Donderdag 2 april stemt het Europarlement i over het anti-discriminatierapport van Buitenweg. Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, handicap, religie en leeftijd bij het aanbieden van diensten en goederen, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen.

Zie ook:

Uitgebreid artikel van EUobserver over het rapport