Motie over nieuw akkoord Kwaliteitsagenda waarbij scholieren, leraren en ouders betrokken zijn - Voortgezet Onderwijs

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31289 - Voortgezet Onderwijs.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voortgezet Onderwijs; Motie over nieuw akkoord Kwaliteitsagenda waarbij scholieren, leraren en ouders betrokken zijn 
Document­datum 28-11-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113172
Kenmerk 31289, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 289

Voortgezet Onderwijs

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het akkoord Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs alleen is afgesloten met de VO-raad en niet met scholieren, leraren en ouders, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door het LAKS en de Aob;

overwegende, dat ook aan de kwaliteitseisen van scholieren, leraren en ouders recht moet worden gedaan;

verzoekt de regering een nieuw akkoord te sluiten waarbij ditmaal wel de organisaties van scholieren, leraren en ouders zijn betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Jasper van Dijk

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.