‘Sociaal en duurzaam Europa’

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2009.

De PvdA staat voor een sterk, sociaal en duurzaam Europa, zei Wouter Bos in zijn congresspeech. ‘We gaan de straat op voor een Europa waarin niet alles draait om het grote geld en de korte termijn. (…) Een Europa dat matiging en gelijkheid waardeert omdat het tot een betere samenleving leidt dan enkel hebzucht en eigenbelang.'

Bos sloot zijn toespraak voor het congres af de volgende passage over Europa:

‘Vrienden, vandaag is ook de aftrap van de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement. Met Thijs Berman en zijn mensen. Met het prachtige verkiezingsprogramma van Jan Pronk en zijn mensen.

En ook hier laat de kredietcrisis haar sporen na. En terecht. De verkiezingsthema’s liggen voor het oprapen.

Ik heb wel eens verteld hoe vanzelfsprekend Europa voor mijn generatie en jongere generaties is geworden. Dat we daarom te makkelijk voorbij gaan aan de enorme verdiensten van Europa. Maar als je geboren bent in vrede en welvaart en niets anders hebt meegemaakt dan vrede en welvaart, verlies je ook het zicht op hoe die vrede en welvaart dankzij Europa zijn opgebouwd.

Nu is ook dat beeld gekanteld. Want één ding weet ik zeker. Als Nederland geen onderdeel van dit Europa zou zijn geweest, als wij de sterke euro niet zouden hebben gehad, dan was het lot van Nederland met één woord te omschrijven geweest: IJsland. IJsland. Een land dat in één klap met een schuldenlast zit opgezadeld waar één of twee generaties voor zullen moeten betalen. Dankzij falend toezicht, een zwakke munt, een te kleine economie. In het grote, sterke en verenigde Europa is ons dat niet overkomen en zal ons dat niet overkomen. Daarmee heeft Europa op het moment dat het er toe deed zijn geloofsbrieven afgegeven. Door precies te doen wat van de politiek op zo’n moment verwacht wordt.

Houvast bieden als alles om je heen onzeker wordt. Perspectief bieden als somberheid de overhand krijgt. Bescherming bieden tegen de soms brute krachten van het grote geld en gretige markten.

Beste mensen, de centrale vraag bij de komende Europese verkiezingen zal zijn wat voor Europa we eigenlijk willen. En dan zal de kiezer onderscheid maken tussen partijen die van het afgelopen jaar geleerd hebben en partijen die dat niet hebben gedaan.

Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe besmettelijke hebzucht, een naïef geloof in veel te vrije markten en een falende want terughoudende politiek tot grote gevolgen kunnen leiden. Wij kunnen nu laten zien dat het anders kan en anders moet. Europa heeft een gouden kans om als nooit tevoren te laten zien wat mensen juist nu verwachten en wat Ons mooie maar o zo kleine Nederland nooit in zijn eentje kan: bescherming bieden tegen een op hol geslagen wereldeconomie, tegenwicht bieden tegen kortzichtige markten, perspectief bieden op een solidaire en duurzame toekomst.

Dus gaan wij vanaf vandaag de straat op voor een Europa waarin niet alles draait om het grote geld en de korte termijn.

Een Europa dat niet alle heil verwacht van de markt maar minstens zoveel van toezicht en ordening.

Een Europa dat matiging en gelijkheid waardeert omdat het tot een betere samenleving leidt dan enkel hebzucht en eigenbelang.

Een Europa dat op het wereldtoneel de vuist weet te ballen, bondgenootschappen zoekt met ontwikkelingslanden en protectionisme bestrijdt.

Dat is het Europa waar wij in geloven. Sterk, sociaal en duurzaam. Dat is het Europa wat nu een kans krijgt. En daar gaan we vanaf vandaag de straat voor op. Aan de slag!’