Mededeling over terinzagelegging Jaarrapport Integratie 2007 en het rapport Preventiebeleid 2001-2004, een terugblik - Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011

Deze mededeling is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31268 - Integratienota 2007–2011.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011; Mededeling over terinzagelegging Jaarrapport Integratie 2007 en het rapport Preventiebeleid 2001-2004, een terugblik 
Document­datum 21-11-2007
Publicatie­datum 14-03-2009
Nummer KST112642
Kenmerk 31268, nr. 3
Van Wonen, Wijken en Integratie (WWI)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 268

Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 3

MEDEDELING

21 november 2007

Het onderzoeksrapport «Jaarrapport integratie 2007» van het SCP en het rapport «Preventiebeleid 2001–2004, een terugblik» van het onderzoeksbureau IVA, zoals genoemd in de Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 (Kamerstuk 31 268, nr. 2, blz. 9) zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.