31268 NL - nota
Integratienota 2007–2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 13 november 2007 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Integratienota 2007–2011

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

3.

Documenten

(110 stuks)

2 13 november 2007, brief, nr. 1     KST108524A
Brief minister ter aanbieding van de Integratienota 2007-2011 ('Zorg dat je erbij hoort!'
publicatie: 16 november 2007
 
2 13 november 2007, nota, nr. 2     KST108524B
Nota 'Zorg dat je erbij hoort!' (Integratienota 2007-2011)
publicatie: 16 november 2007
 
2 21 november 2007, mededeling, nr. 3     KST112642
Mededeling over terinzagelegging Jaarrapport Integratie 2007 en het rapport Preventiebeleid 2001-2004, een terugblik - Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011
publicatie: 27 november 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.