Motie om in afwachting van pardonregeling geen definitieve beslissing te nemen t.a.v. asielzoekers die vóór 1 april 2001 hun eerste aanvraag indienden - Vreemdelingenbeleid

Deze motie i is onder nr. 1106 toegevoegd aan dossier 19637 - Vreemdelingenbeleid i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vreemdelingenbeleid; Motie om in afwachting van pardonregeling geen definitieve beslissing te nemen t.a.v. asielzoekers die vóór 1 april 2001 hun eerste aanvraag indienden 
Document­datum 30-11-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST103483
Kenmerk 19637, nr. 1106
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

19 637

Vreemdelingenbeleid

Nr. 1106

MOTIE VAN HET LID BOS C.S.

Voorgesteld 30 november 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nog altijd veel asielzoekers in ons land wonen die al onder de oude Vreemdelingenwet een eerste aanvraag indienden;

overwegende, dat velen van hen in ons land zijn ingeburgerd en een gezin hebben met kinderen die hier zijn geboren en opgegroeid;

van mening, dat aan de slepende onzekerheid voor deze groep en de schrijnende omstandigheden waarin zij verkeren een einde moet komen;

spreekt als haar mening uit, dat er op zo kort mogelijke termijn een pardonregeling moet komen voor alle asielzoekers, behoudens oorlogsmisdadigers en veroordeelden wegens ernstige delicten, die hun eerste aanvraag voor 1 april 2001 indienden en Nederland niet hebben verlaten;

verzoekt de regering in afwachting van de definitieve behandeling van deze pardonregeling door de nieuwe Tweede Kamer, ten aanzien van deze groep geen onomkeerbare beslissingen en stappen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos

De Wit

Halsema

Rouvoet

Pechtold

Thieme

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.