Koninklijke boodschap - Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30828 - Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954; Koninklijke boodschap  
Document­datum 04-10-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST101495
Kenmerk 30828, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 828

Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende de intrekking van de Vestigingswet Bedrijven 1954.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 4 oktober 2006

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.