30828 NL - wetsvoorstel
Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 oktober 2006 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Van Gennip i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de Vestigingswet Bedrijven 1954 haar betekenis verloren heeft en dat het daarom wenselijk is dat deze ingetrokken wordt.

1.

Volledige titel

Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

2.

Documenten

(12 stuks)

2 4 oktober 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST101495
Koninklijke boodschap
publicatie: 11 oktober 2006
 
2 4 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST101496
Voorstel van wet
publicatie: 11 oktober 2006
 
2 4 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST101497
Memorie van toelichting
publicatie: 11 oktober 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.