Koninklijke boodschap - Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30359 - Samenvoeging van Ambt Montfort en Roerdalen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen; Koninklijke boodschap  
Document­datum 11-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST91541
Kenmerk 30359, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 359

Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 11 november 2005

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.