Stemming Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet
Document­datum 05-07-2022
Publicatie­datum 05-07-2022
Nummer HEK20212022-36-8
Kenmerk 35786
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (35786).

(Zie vergadering van 28 juni 2022.)

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35786, Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Gaat uw gang. De heer Talsma namens de ChristenUnie.

De heer Talsma (ChristenUnie):

Dank u zeer, voorzitter. Mijn fractie heeft stevig geworsteld met dit voorstel, want wij hadden de Grondwet graag een rijkere, meer betekenisvolle algemene bepaling gegund, zeg ik in alle eerlijkheid, dan degene die nu voorligt en die naar onze opvatting zowel normatief als declaratoir erg mager is uitgevallen. En tegelijkertijd hebben we als ChristenUnie indertijd niet voor niets de motie-Engels medeon-dertekend, want we hechten veel waarde aan de notie van de democratische rechtsstaat in onze Grondwet en nu tegenstemmen zou dat doel niet dichterbij brengen. Alles afwegend zal mijn fractie dan ook steun geven aan de voorgestelde tekst.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Talsma. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.

Eerste Kamer

Stemming Opnemen van een algemene 5 juli 2022 bepaling in de Grondwet    EK 36

36-8-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.