Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Referendum Europese Grondwet - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie waarin het vertrouwen in het kabinet wordt opgezegd - Referendum Europese Grondwet

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 993

Referendum Europese Grondwet

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 2 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de door het kabinet ondertekende Europese Grondwet in grote meerderheid door de Nederlandse kiezer is verworpen;

overwegende, dat thans een grondige herbezinning op Europa en de Nederlandse rol daarin gewenst is;

overwegende, dat dit kabinet op het Europa-dossier alle geloofwaardigheid heeft verloren en derhalve de stem van de kiezer niet meer op een geloofwaardige wijze kan vertolken;

overwegende, dat de door het kabinet gevoerde campagne gebaseerd was op het zaaien van angst en het beledigen van de kiezer;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.