Motie over het afzien van de reservering voor het voeren van de regerings-pro-campagne en dit geld ter beschikking te stellen aan de referendumcommissie - Referendum Europese Grondwet

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 29993 - Referendum Europese Grondwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Referendum Europese Grondwet; Motie over het afzien van de reservering voor het voeren van de regerings-pro-campagne en dit geld ter beschikking te stellen aan de referendumcommissie 
Document­datum 24-02-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST84370
Kenmerk 29993, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 993

Referendum Europese Grondwet

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID DUYVENDAK C.S.

Voorgesteld 24 februari 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering bij de behandeling van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet in de Eerste Kamer, op geen enkele wijze heeft aangegeven om een actieve ja-campagne te voeren, anders dan via free publicitiy;

van mening, dat met de reserve van 1,5 miljoen een oneerlijk krachtenveld kan ontstaan en dat elke schijn van «propaganda» voorkomen moet worden;

verzoekt de regering af te zien van de reservering van 1,5 miljoen euro voor het voeren van een regerings-pro-campagne:

verzoekt de regering voorts de mogelijkheden te onderzoeken om bij gebleken behoefte vanuit de referendumcommissie, de reservering, of een deel daarvan, aan deze commissie voor campagneactiviteiten ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duyvendak Van Bommel Van der Staaij Rouvoet Herben

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.