Koninklijke boodschap - Wet ambulancezorg

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 29835 - Wet ambulancezorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet ambulancezorg; Koninklijke boodschap  
Document­datum 18-10-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST80288
Kenmerk 29835, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 835

Wet ambulancezorg

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wet ambulancezorg.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarophet rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 18 oktober 2004

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.