29835 - Wet ambulancezorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 25 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18†oktober†2004 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hoogervorst†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de organisatie van de ambulancezorg.

1.

Volledige titel

Wet ambulancezorg

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en 13 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(131 stuks)

2 18†oktober†2004, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST80288
Koninklijke boodschap
publicatie: 28†oktober†2004
 
2 18†oktober†2004, voorstel van wet, nr. 2     KST80289
Voorstel van wet
publicatie: 28†oktober†2004
 
2 18†oktober†2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST80290
Memorie van toelichting
publicatie: 28†oktober†2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.