Motie met verzoek om onafhankelijke commissie in te stellen naar betrouwbaarheid van inlichtingen en beoordeling inlichtingen in politieke besluitvorming i.v.m. oorlog Irak - Interpellatie inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 29432 - Interpellatie-Karimi inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak; Motie met verzoek om onafhankelijke commissie in te stellen naar betrouwbaarheid van inlichtingen en beoordeling inlichtingen in politieke besluitvorming i.v.m. oorlog Irak 
Document­datum 19-02-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST74435
Kenmerk 29432, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 432

Interpellatie inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID KARIMI C.S.

Voorgesteld 19 februari 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse regering politieke steun heeft verleend aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak;

overwegende, dat de Nederlandse regering veronderstelde dat een reële dreiging uitging van bezit door Irak van massavernietigingswapens, en mede daardoor een oorlog tegen Irak legitiem achtte om een eind te maken aan de inbreuken van Irak op de verplichtingen die dit land door de Veiligheidsraad waren opgelegd;

constaterende, dat tot op heden door de bezettende mogendheid (de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) geen bewijs is gevonden van het bezit van massavernietigingswapens door Irak;

constaterende, dat er vragen zijn met betrekking tot de informatie en inlichtingen die verzameld en aangedragen zijn door de (militaire) inlichtingendiensten en de politieke beoordeling daarvan;

verzoekt de regering tot het spoedig instellen van een onafhankelijke commissie met de opdracht tot onderzoek naar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de inlichtingen en de beoordeling van de inlichtingen in het politieke besluitvormingsproces dat leidde tot de Nederlandse steun aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karimi Koenders Van Bommel

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.