Motie met verzoek om afschaffing WW-vervolguitkering te betrekken in integraal WW-advies van de SER - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 29268 - Afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering; Motie met verzoek om afschaffing WW-vervolguitkering te betrekken in integraal WW-advies van de SER 
Document­datum 18-11-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST72111
Kenmerk 29268, nr. 11
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 11

MOTIE VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN VAN GENT

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering naar aanleiding van het najaarsoverleg heeft besloten om aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies te vragen over twee WW-maatregelen;

van mening, dat het wenselijk is om tot een geïntegreerd advies te komen over de toekomstbestendigheid van alle bestaande WW-regelingen;

verzoekt de regering de afschaffing van de WW-vervolguitkering te betrekken in een integraal WW-advies van de SER,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl Van Gent

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.