Motie over de praktische uitwerking van de voorstellen uit het Veiligheidsplan - Interpellatie inzake het Veiligheidsplan

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28660 - Interpellatie-Albayrak inzake het Veiligheidsplan.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake het Veiligheidsplan; Motie over de praktische uitwerking van de voorstellen uit het Veiligheidsplan 
Document­datum 31-10-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST64061
Kenmerk 28660, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 660

Interpellatie inzake het Veiligheidsplan

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID ALBAYRAK

Voorgesteld 31 oktober 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de uitvoering van het veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving» in 2003 moet zijn gewaarborgd;

overwegende, dat de ontwerpbegrotingen van BZK en Justitie voor 2003 daarover duidelijkheid moeten verschaffen en dat die duidelijkheid nog onvoldoende wordt geboden;

verzoekt de regering uiterlijk volgende week dinsdag aan te geven hoe de concrete voornemens uit het veiligheidsplan zijn omgezet in specifieke begrotingsartikelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albayrak

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.