Geleidende brief bij het wetsvoorstel - Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Stuger tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 28640 - Initiatiefvoorstel Minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Stuger tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten; Geleidende brief bij het wetsvoorstel 
Document­datum 23-10-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST63861
Kenmerk 28640, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 640

Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Stuger tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 23 oktober 2002

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoer van minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten (o.a. moord, doodslag, mishandeling en verkrachting).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Eerdmans Stuger

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.