28640 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 oktober 2002 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Eerdmans (LPF) i en Stuger (LPF) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is voor bepaalde geweldsdelicten minimum straffen in te voeren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Stuger tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimum straffen voor bepaalde geweldsdelicten

2.

Documenten

(4 stuks)

2 23 oktober 2002, geleidende brief, nr. 1     KST63861
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 25 oktober 2002
 
2 23 oktober 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST63862
Voorstel van wet
publicatie: 25 oktober 2002
 
2 23 oktober 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST63863
Memorie van toelichting
publicatie: 25 oktober 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.