Motie over de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor en de uitvoering van de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoeker - Interpellatie inzake de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28343 - Interpellatie-Wijn inzake de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten; Motie over de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor en de uitvoering van de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoeker 
Document­datum 23-04-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST61399
Kenmerk 28343, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 343

Interpellatie inzake de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID WIJN

Voorgesteld 23 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het terugkeerbeleid gebaseerd op zelfstandige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, niet de beoogde effecten sorteert;

spreekt uit dat de rijksoverheid met onmiddellijke ingang de verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers op zich moet nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wijn

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.