Motie waarin optreden van minister Borst als onzorgvuldig wordt beschouwd en afgekeurd - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 27 november 2020
kalender

Motie waarin optreden van minister Borst als onzorgvuldig wordt beschouwd en afgekeurd - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 681

Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten «pil van Drion»

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID DE HOOP SCHEFFER C.S.

Voorgesteld 19 april 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Volksgezondheid vrijwel onmiddellijk na de parlementaire goedkeuring van de euthanasiewet bewust de openbare discussie over een middel voor zelfdoding door hoogbejaarden heeft bevorderd;

overwegende, dat de minister daarbij niet heeft gerept over mogelijkheden van medische en sociale aard – medicatie, maar ook verhoogde zorg en aandacht door verplegenden, verwanten en vrienden – om hoogbejaarden levensvreugde en perspectief te geven;

overwegende, dat de minister heeft verklaard zelf onder voorwaarden tegen een dergelijk middel voor zelfdoding geen bezwaren te hebben;

overwegende, dat in een kwestie als deze – mede gezien de strekking van het interview – het oordeel van de minister van Volksgezondheid een bijzonder gewicht heeft;

spreekt uit dat minister Borst onzorgvuldig is opgetreden, en keurt deze handelwijze af,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop Scheffer

Rouvoet

Van der Vlies

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.