Brief staatssecretaris - Voedselveiligheid

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 26991 - Voedselveiligheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voedselveiligheid; Brief staatssecretaris
Document­datum 14-02-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST43808
Kenmerk 26991, nr. 2
Van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

26 991

Voedselveiligheid

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 7 februari 2000

Hierbij doe ik u het antwoord (kenmerk DL. 200026) toekomen dat ik heb verzonden naar Greenpeace Nederland over de import van maïsgluten-voer uit de Verenigde Staten (VS).1

Naar aanleiding van de brief van Greenpeace Nederland is onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Door de Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is geen levensvatbare maïs aangetroffen in de lading van het betreffende schip, de Flag Diamond.

Daarnaast heeft de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) een aantal monsters genomen van de lading maïsglutenvoer van de Flag Diamond. Deze monsters zijn bij het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) onderzocht op de aanwezigheid van het genetisch gemodificeerde maïsras DeKalb 418, het maïsras zonder EU-toelating waarvan Greenpeace Nederland stelde dat het met zekerheid in de lading van de Flag Diamond aanwezig zou zijn. Het RIKILT heeft de aanwezigheid van dit genetisch gemodificeerde maïsras niet kunnen aantonen.

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar aanleiding van de brief van Greenpeace Nederland is overleg geweest met het betrokken diervoederbedrijfsleven. De verwerking van de lading maïsglutenvoer van de Flag Diamond is door het betrokken bedrijfsleven op vrijwillige basis stopgezet. Dit in afwachting van nadere informatie over het functioneren in de VS van het scheidingssysteem tussen genetisch gemodificeerde maïsrassen met al dan niet een EU-toelating.

Op basis van aanvullende informatie is door het diervoederbedrijfsleven de verwerking van het maïsglutenvoer hervat. Tevens heeft de Amerikaanse overheid het bestaan van het scheidingssysteem bevestigd.

Ik heb zowel het Nederlandse diervoederbedrijfsleven als de Amerikaanse overheid gewezen op het belang van het verder beperken van het risico op verontreiniging met delen afkomstig van genetisch gemodificeerde rassen zonder EU-toelating.

Zoals u bekend bestaat er geen specifieke regelgeving voor diervoeders afkomstig van genetisch gemodificeerde organismen (GGO-diervoeders). De huidige (EU-)regelgeving voorziet niet in een verplichte beoordeling van de veiligheid voor niet levensvatbare GGO-diervoeders die rechtstreeks uit derde landen worden geïmporteerd. Ik heb meerdere malen bij de Europese Commissie aangedrongen op specifieke en aanvullende regelgeving voor deze categorie diervoeders. Ik ben dan ook ingenomen met het voornemen van de Europese Commissie, zoals verwoord in het Witboek over Voedselveiligheid, dat het opstellen van dergelijke regelgeving dit jaar met prioriteit ter hand zal worden genomen.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, G. H. Faber

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.