Motie over voorstel van het Presidium om een tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen in te stellen - Besluitvorming uitzendingen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 454

Besluitvorming uitzendingen

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VAN MIDDELKOOP

Voorgesteld 31 maart 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemend van het rapport van de werkgroep Srebrenica en het voorstel van het Presidium om een tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen in te stellen;

overwegende, dat op verzoek van de regering het NIOD thans onderzoek verricht naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van Srebrenica;

spreekt uit, dat een definitief besluit over het voorstel van het Presidium eerst genomen wordt na publicatie van het rapport van het NIOD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Middelkoop

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.