Motie over parlementaire enquête naar de politieke en militaire besluitvorming bij uitzending Ned. militairen naar Bosnië (Srebrenica) - Besluitvorming uitzendingen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 454

Besluitvorming uitzendingen

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN EN VERHAGEN

Voorgesteld 31 maart 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbend van het advies van de werkgroep-Srebrenica om een tijdelijke commissie in te stellen voor nader onderzoek naar de politieke en militaire besluitvorming bij uitzendingen van Nederlandse militairen;

van mening, dat dit nader onderzoek zich met name dient te richten op de Nederlandse betrokkenheid in Bosnië, culminerend in de val van Srebrenica en de dagen erna;

van mening, dat de kwestie-Srebrenica in elk opzicht de meest diepgaande vormen van onderzoek rechtvaardigt;

spreekt uit dat dit onderzoek geschiedt op het niveau van een parlementaire enquête,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ardenne-van der Hoeven Verhagen

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.