Verslag - Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 1 april 2020
kalender

Verslag - Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 242 (R 1621)

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Nr. 5

VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA

Ontvangen 12 februari 1999

De Staten van Aruba kunnen zich geheel verenigen met het voorstel van rijkswet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 10de februari 1999.

De Rapporteur, Croes

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.