Motie met het oordeel dat de minister van Justitie heeft gefaald in de opsporing en vervolging van Bouterse - De zaak-Bouterse - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Motie met het oordeel dat de minister van Justitie heeft gefaald in de opsporing en vervolging van Bouterse - De zaak-Bouterse

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 467

De zaak-Bouterse

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID DE HOOP SCHEFFER

Voorgesteld 26 augustus 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

– van oordeel dat de minister van Justitie op een beslissend moment heeft gefaald in de opsporing en vervolging van verdachte D. Bouterse;

spreekt haar afkeuring daarover uit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop Scheffer

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.