Motie over een stadsprovincie Zuidoost-Brabant i.p.v. een proces van gemeentelijke herindeling - Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 25287 - Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden; Motie over een stadsprovincie Zuidoost-Brabant i.p.v. een proces van gemeentelijke herindeling 
Document­datum 22-05-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST21377
Kenmerk 25287, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 287

Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID DE CLOE C.S.

Voorgesteld 22 mei 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat in de regio Zuidoost-Brabant voor een effectieve aanpak van de grootstedelijke en regionale problematiek de totstandkoming van een stadsprovincie de voorkeur verdient boven een proces van gemeentelijke herindeling;

verzoekt de regering een aanvang te maken met het wetgevingstraject voor een stadsprovincie Zuidoost-Brabant,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Cloe

Scheltema-de Nie Remkes

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.