Gewijzigde motie - Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten

Deze gewijzigde motie is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 25059 - Interpellatie-De Hoop Scheffer - Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten; Gewijzigde motie  
Document­datum 22-10-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST17203
Kenmerk 25059, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 059

Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten

Nr. 3

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP SCHEFFER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2

Voorgesteld 22 oktober 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het door het IRT Noord en Oost Nederland verrichte onderzoek een schokkend beeld geeft van de mate van misbruik van de asielprocedure, de fraudegevoeligheid van het paspoort en het gebrek aan coö rdinatie bij de verlening van Schengen-visa;

verzoekt de regering te komen tot een diepgaand onderzoek naar de aard en omvang van het misbruik van asielprocedure en de georganiseerde mensensmokkel en de Kamer vóór 1 maart 1997 mede te delen welke maatregelen zij zal nemen om deze vormen van georganiseerde criminaliteit te voorkomen en te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop Scheffer

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.