Brief staatssecretaris bij persbericht over een het oprollen van een crimineel netwerk inzake mensensmokkel en paspoortvervalsing - Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 25059 - Interpellatie-De Hoop Scheffer - Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Mensensmokkel en het vervalsen van paspoorten; Brief staatssecretaris bij persbericht over een het oprollen van een crimineel netwerk inzake mensensmokkel en paspoortvervalsing 
Document­datum 17-10-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST17090
Kenmerk 25059, nr. 1
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 059                                    Mensensmokkelenhet vervalsen van paspoorten

Nr.1                                                         BRIEF VANDESTAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 oktober 1996

Hierbij bied ik U aan, met het oog op het debat van hedenmiddag, het persbericht1 dat door het kernteam Noord- en Oost-Nederland naar buiten is gebracht naar aanleiding van het oprollen van een crimineel netwerk dat zich heeft beziggehouden met de smokkel van mensen en het vervaardigen van valse documenten.

De Staatssecretaris van Justitie, E. M. A. Schmitz

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.