GroenLinks krijgt steun voor aanpak handel in illegaal hout

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 17 februari 2009.

De milieucommissie i van het Europees Parlement i stemde vandaag in met de voorstellen om de handel in illegaal hout aan te pakken. De voorstellen zijn opgesteld door de Groene rapporteur Caroline Lucas. Europarlementariër i Kathalijne Buitenweg i is verheugd dat een meerderheid instemt met het aanscherpen van de slappe voorstellen van de Europese Commissie i. Als het aan de Europarlementariërs ligt dan komt er een verbod op de handel in illegaal hout. Dat klinkt logisch, maar nu is dat er nog niet.

"Eindelijk. We vragen de Europese Commissie al jarenlang om een einde te maken aan de handel in illegaal hout. Elk jaar verdwijnen er wereldwijd zo'n 26 miljoen voetbalvelden aan bos. Een groot deel van het illegale hout komt op de Europese markt terecht. Plant- en diersoorten en de lokale bevolking die afhankelijk is van de bossen betalen uiteindelijk de prijs hiervoor. Gelukkig gaan we daar nu iets aan doen", aldus Buitenweg.

Jarenlang heeft de Europese Unie grote woorden gesproken over het aanpakken van illegale houtkap, maar ondertussen zelf wel één van de grootste markten geboden voor het illegale hout. Dat gaat nu veranderen. De hele keten van houthandelaren wordt nu verantwoordelijk voor de herkomst van het hout en niet slechts een deel ervan, zoals de Europese Commissie eerder voorstelde.

Buitenweg: "De afgelopen tijd werd ik overstroomd met brieven, kaarten en e-mails van bezorgde burgers. Heel terecht, want ontbossing is verantwoordelijk voor een vijfde van de klimaatverandering. Bossen zijn de longen van de aarde. De publieke druk heeft effect gehad, we gaan de handel in illegaal hout nu eindelijk aanpakken. Ik wil geen splinter illegaal hout meer op de Europese markt."

De Europarlementariërs stemden voor strenge controle op de naleving van de voorschriften. Dat betekent dat handelaren ook echt moeten aantonen waar hun hout vandaan komt. De strafrechtelijke sancties waarmee de milieucommissie instemde, geeft de wetgeving scherpe tanden.