1. Feiten en cijfers (PM cijfers jaarrapport integratie 2008) 2. Overzicht bestaande en in voorbereiding zijnde maatregelen (bijlage bij 31268, nr. 13) 

1.

Kerngegevens

Officiële titel 1. Feiten en cijfers (PM cijfers jaarrapport integratie 2008) 2. Overzicht bestaande en in voorbereiding zijnde maatregelen (bijlage bij 31268, nr. 13) 
Document­datum 10-02-2009
Publicatie­datum 05-02-2009
Nummer BLG18853
Kenmerk 31268, nr. 13
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.