30571 NL - wetsvoorstel
Mediawet 20..

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 2006 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Laan i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de taakopdracht en de organisatie van de landelijke publieke omroep te wijzigen en de uitvoering daarvan anders te organiseren in het licht van veranderingen in maatschappelijke participatie van burgers en van ontwikkelingen in technologie, media-aanbod, mediaproductie, distributie en mediagebruik, en dat het voorts nodig is de Mediawet te moderniseren en technisch op orde te brengen en dat het wenselijk is daartoe een nieuwe Mediawet vast te stellen.

1.

Volledige titel

Vaststelling van nieuwe regels over de organisatie en uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..)

2.

Documenten

(6 stuks)

2 24 mei 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST97785
Koninklijke boodschap
publicatie: 7 juni 2006
 
2 24 mei 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST97787
Voorstel van wet
publicatie: 7 juni 2006
 
2 24 mei 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST97788
Memorie van toelichting
publicatie: 7 juni 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.