28191 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Monumentenwet (nadere regels omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Ravestein (D66) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Lambrechts (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over een aanvraag tot sloop van een monument en daartoe de Monumentenwet te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Ravestein tot wijziging van de Monumentenwet (nadere regels omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

2.

Documenten

(10 stuks)

2 21 januari 2002, geleidende brief, nr. 1     KST58817
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 23 januari 2002
 
2 21 januari 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST58818
Voorstel van wet
publicatie: 23 januari 2002
 
2 21 januari 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST58819
Memorie van toelichting
publicatie: 23 januari 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.