28338 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verbod op reclamesleepvliegen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 april 2002 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van der Steenhoven (GL) i.

 

Het wetsvoorstel regelt een verbod voor reclamesleepvliegen, om de met het vliegen gepaard gaande hinder te bestrijden. Het is de reactie op drie moties ter zake: 24786 031, 24786 035 en 26893 014. De eerste motie verzocht om een totaalverbod van reclamesleepvliegen; de tweede om uitbreiding van het strengere regime van de grote steden, zoals de rest van het land. De derde motie betrof opnieuw een landelijk verbod voor reclamesleepvliegen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen

2.

Documenten

(7 stuks)

2 22 april 2002, geleidende brief, nr. 1     KST61293
Geleidende brief bij het voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet i.v.m. verbod op reclamesleepvliegen
publicatie: 24 april 2002
 
2 22 april 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST61294
Voorstel van wet
publicatie: 24 april 2002
 
2 22 april 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST61295
Memorie van toelichting
publicatie: 24 april 2002
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.