30855 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Bakker (D66) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Van der Ham.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de financiering van de lokale publieke omroep op rechtstreekse wijze te doen plaatsvinden, teneinde een goede continuïteit en onafhankelijkheid van deze omroep te waarborgen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

2.

Documenten

(7 stuks)

2 31 oktober 2006, geleidende brief, nr. 1     KST102657
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)
publicatie: 3 november 2006
 
2 31 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST102658
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)
publicatie: 3 november 2006
 
2 31 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST102659
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)
publicatie: 3 november 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.