Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (TAAL) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie.

De Nederlandse Taalunie is een sinds 1985 bestaande beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en sedert 2004 ook Suriname, samenwerken op het gebied van het Nederlands. De Taalunie richt haar activiteiten op een aantal domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandse literatuur en lezen.

Griffier is A. Westerhoff.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Sophie van BijsterveldBijsterveld, Prof.Dr. S.Ch. vanCDA
3Bosma, Drs. M.PVV
4Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
5Arda GerkensGerkens, A.M.V.SP
6Huijbregts-Schiedon VVDHuijbregts-Schiedon, W.H.VVD
7Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
8Meenen, Drs. P.H. vanD66
9Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD