30218 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 september 2005 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de mogelijkheden te verbeteren voor gemeentebesturen om bij de grondexploitatie kosten te verhalen en eisen te stellen aan de inrichting, de kwaliteit of de realisatie van bouwlocaties.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(46 stuks)

2 1 september 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST89378
Koninklijke boodschap
publicatie: 13 september 2005
 
2 1 september 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST89379
Voorstel van wet
publicatie: 13 september 2005
 
2 1 september 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST89380
Memorie van toelichting
publicatie: 13 september 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.