Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30218 - Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie; Koninklijke boodschap  
Document­datum 01-09-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST89378
Kenmerk 30218, nr. 1
Van Beatrix (BE)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 218

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 1 september 2005

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.