30091 NL - wetsvoorstel
Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 april 2005 ingediend door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Pechtold i, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dekker i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i, de minister van Financiën, Zalm i, en de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Verdonk i.

 

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Rotterdamwet.

1.

Volledige titel

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 22 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 26 april 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST86324
Koninklijke boodschap
publicatie: 9 mei 2005
 
2 26 april 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST86325
Voorstel van wet
publicatie: 9 mei 2005
 
2 26 april 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST86326
Memorie van toelichting
publicatie: 9 mei 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.