29020 - Wet intrekking remigratiewet - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 augustus 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 september 2003 ingediend door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Verdonk i .

 

1.

Volledige titel

Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking remigratiewet)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 2 september 2003, voorstel van wet, nr. 2     KST69850
Voorstel van wet
 
2 2 september 2003, memorie van toelichting, nr. 3     KST69851
Memorie van toelichting
publicatie: 8 september 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.