28652 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet op de vaste boekenprijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 oktober 2002 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Dittrich (D66) i en Halsema (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bevordering van een ruim gespreid en breed aanbod wenselijk is regels te stellen omtrent de vaste prijs van boeken en muziekuitgaven.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Dittrich en Halsema houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Documenten

(42 stuks)

2 28 oktober 2002, geleidende brief, nr. 1     KST63964
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 1 november 2002
 
2 28 oktober 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST63965
Voorstel van wet
publicatie: 1 november 2002
 
2 28 oktober 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST63966
Memorie van toelichting
publicatie: 1 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.