28163 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet Harrewijn (openbaarheid topinkomens)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 december 2001 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Harrewijn (GL) i en Rosenmöller (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Vendrik (GL) i en Verburg (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat ondernemingsraden een recht op informatie krijgen inzake salaris en overige arbeidsvoorwaarden van topkader, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen die onder de Wet op de ondernemingsraden vallen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie over de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen aan de ondernemingsraad (Wet Harrewijn)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(36 stuks)

2 12 december 2001, geleidende brief, nr. 1     KST58005
Geleidende brief bij het initiatiefwetsvoorstel
publicatie: 14 december 2001
 
2 12 december 2001, voorstel van wet, nr. 2     KST58006
Voorstel van wet
publicatie: 14 december 2001
 
2 12 december 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST58007
Memorie van toelichting
publicatie: 14 december 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.